the image generator

The Image Generator is een happening die het raakvlak opzoekt tussen performance, geluidskunst en beeldende kunst. In plaats van deze disciplines als gescheiden kunstvormen te beschouwen, vertrekken we van artistieke praktijken waarin beeld, geluid en handeling elkaar wederzijds beïnvloeden. De levende ontmoeting tussen deze praktijken en disciplines genereert een stroom aan nieuwe mogelijkheden, benaderingen en ervaringen. Ze biedt niet alleen een rijke voedingsbodem voor nieuwe en grensverleggende kunstvormen, maar schept ook een platform voor een veel directere uitwisseling waabij de toeschouwer met alle zintuigen wordt betrokken.


Door de mogelijkheid die een happening biedt om wederzijds in te spelen op elkaar, wordt het kunstwerk opgevoerd als gebeurtenis: want doorlopend wekt die uitwisseling nieuwe beelden en perspectieven op, als tussenruimtes waarin we elkaar kunnen tegenkomen. In die zin herinnert ‘The Image Generator’ ons eraan dat een beeld geen gegeven maar een werkwoord is, en dat geen enkele realiteit volledig vaststaat.