taldans

 

Taldans is het Turkse performancegezelschap opgericht door Mustafa Kaplan en Filiz Sizanli.


Beiden hebben een wetenschappelijke opleiding gevolgd, Kaplan als ingenieur, Sizanli als architect. Hun recentste werk behandelt thema’s en ideeën die al in vroeger werk aan bod kwamen: meer bepaald de noties ‘wetenschap’ en geheugen, al aanwezig in’ Graf’ en ‘Eskiyeni’.
Projecten waarin ze samenwerkten waren Sek Sek (2002), Solum (2005), Graf (2006), Dokuman (2009) en Eskiyeni (2011).

 

www.taldans.com