erki de vries

Erki De Vries studeerde aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen, volgde een postgraduaat beeldende kunsten in Breda en startte in 2004 aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen.

 

Terwijl in ouder werk de interactieve inbreng van de toeschouwer cruciaal was voor de installatie, richt recenter werk zich meer op het verleggen van de grenzen van de ruimtelijke ervaring.

 

Zijn werk is vooral geënt op het onderzoeken van enerzijds de architectuur en zijn begrenzingen en anderzijds de waarneming, aanwezigheid en betrokkenheid van de toeschouwer die zich meer bewust wordt van de hem omringende ruimte.

 

© Pieter Huybrechts

 

www.withwit.be