adrien tirtiaux

Adrien Tirtiaux werd in 1980 in Etterbeek geboren en leeft in Antwerpen.

Hij is ingenieur-architect van opleiding (UCL, 2003) en beeldend kunstenaar (Akademie der bildenden Künste Wien, 2008).

 

Tirtiaux observeert de wereld en experimenteert ermee. Via zijn installaties en constructies tracht hij onze verhouding met de omgeving te vatten en te transformeren en ongemerkt de daarmee samenhangende symbolische socialisatieprocessen in vraag te stellen.

 

www.adrientirtiaux.eu

 

STROOMOPWAARTS: bruggenbouwer Adrien Tirtiaux, Indra Devriendt - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 2021 

Guess who's coming to dinner? art talk Academy van Antwerpen, (ENG), 2021