Autonomous Scenography

Het project Autonomous Scenography komt voort uit de fascinatie van beeldend kunstenaar/scenograaf Meryem Bayram voor pop-up boeken. Zo ontwikkelde ze een reeks basisvormen in plaatkarton die zich kunnen ontplooien van een schijnbaar lege vlakte tot een arsenaal aan suggestieve vormen en gedaantes.

 
Daarnaast werden verschillende kunstenaars uitgenodigd om hun verbeelding op de installatie los te laten. Op die manier onderzoekt dit project wat er gebeurt wanneer een scenografie niet ontwikkeld wordt in het verlengde van een verhaal of choreografie, maar andersom. Hoe kan de impact van de performer, licht- of geluidskunstenaar de interpretatie van deze vormentaal beïnvloeden en bijsturen? In een woordeloos en suggestief vormenspel komen ruimtes, objecten en werelden tot leven die blootleggen in hoeverre onze waarneming van de werkelijkheid berust op persoonlijke associaties en herinneringen.
 
Als project wordt Autonomous Scenography uitgewerkt in twee versies. Enerzijds wordt gewerkt aan een in situ versie. Daarin vormen de scenografische elementen een arena waarbinnen uiteenlopende samenwerkingen tussen kunstenaars kunnen worden aangegaan in variërende contexten.
Gelijklopend met de in situ versie wordt een black box versie ontwikkeld. Die wordt gecreëerd met een vast team bestaande uit Meryem Bayram als scenograaf/regisseur, een lichtkunstenaar, een geluidskunstenaar en een performer/performers. Waar de in situ versie meer open staat voor improvisatie en ontdekking -weliswaar binnen duidelijke spelregels- ligt het verloop van de black box versie vast als in een klassieke voorstelling.
 
objecten / concept Meryem Bayram ontwikkeld met en performed door Gaëtan Bulourde, Clément Layes soundscape Charo Calvo   lichtontwerp Pol Matthé outside eye David Bergé kostuumontwerp Johanna Trudzinski productie Valerie De Visscher speciale dank aan Marnix Rummens productie Platform 0090 coproductie Playground #8 - STUK/M Leuven, wpZimmer, Storm op Komst met de steun van de Vlaamse Gemeenschap